Welkom bij Stellingwerff Safety Support BV

Stellingwerff Safety Support BV ondersteunt bedrijven en instellingen op het gebied van kwaliteitszorg, arbo en veiligheid en MVO (maatschappelijk verantwoord ondernemen).

Onze specialiteit ligt bij het begeleiden van werkzaamheden in de vervuilde grond, conform CROW 132 (SIKB protocol 7000) en veiligheidskundige projectbegeleiding (mvk/hvk).

Kwaliteitszorg
Kwaliteitsmanagement helpt uw organisatie te verbeteren.
ISO 9001 niet als doel, maar als middel voor continue organisatieverbetering.

Arbo en Veiligheid
Arbo en veiligheid is meer dan het opvolgen van regels.
Geef een praktische invulling aan arbobeleid met onze oplossingen die in de praktijk wél werken.

MVO
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, ofwel aandacht voor people, planet and profit. Niet alleen winst telt, maar ook effecten op milieu (ISO 14001) en mens. Door duurzaam inkopen van de overheid worden bedrijven gestimuleerd om een MVO beleid te ontwikkelen.

 

 
 
Kwaliteitszorg Arbo en veiligheid MVO
 


• ISO 9001
• BRL 1000
> Monsterneming voor partijkeuringen
• BRL 2000
> Veldwerk en milieuhygienisch bodemonderzoek
• BRL 6000
> Verhuur MKB'ers.
• BRL 7000 (conform CROW 132)
> Geven startwerkvergadering (kick-off)
> Opstellen/ beoordelen V&G plannen
> Verhuur dlp/kvp’ers
> Verhuur Deco-Units

Naar Kwailteitszorg

 

   


• Veiligheidskundige projectbegeleiding ------
--
(mvk/ hvk)
• Certificering VCA*/ VCA**
• Certificering VCU / NEN 4400
• OHSAS 18001
• Risico- inventarisatie & evaluatie
• BRZO handboek en ATEX
• Veiligheidsplannen ten behoeve van: ----
--
--
bouwplaatsen- beurzen- tentoonstellingen --– evenementen
• BHV in uw organisatie
• Crisisbeheersingsplannen (Gemeenten)
• Calamiteitenplannen
• Verhuur brandwachten

Naar Arbo en veiligheid

   


• ISO 14001
• ISO 26000
• WABO en omgevingsvergunningen
• Het in kaart brengen van de Afvalstroom
• Arbo- jaarplannen & beleidsplannen

Naar MVO