Het in kaart brengen van de Afvalstroom

Afvalpreventie leidt tot een zuinig gebruik van grond- en hulpstoffen. In feite komt het neer op het verbeteren van de efficiency. In veel bedrijven liggen nog volop kansen om met afvalpreventie milieu- en financieel voordeel te boeken. Overige voordelen zijn verbetering van het imago van de organisatie en een betere relatie met de overheid.

Vragen die tijdens een afvalpreventieonderzoek worden beantwoord zijn:
• Of er binnen uw bedrijf geen onnodig afval ontstaat?
• Of u een volledig overzicht heeft van de kosten van afvalstromen?

Wij helpen U graag bij het in kaart brengen van de Afvalstroom binnen uw organisatie.

 

 

MVOISO 14001
ISO 26000
WABO en omgevingsvergunningen
Het in kaart brengen van de Afvalstroom
Arbo- jaarplannen & beleidsplannen

Offerte

Offerte aanvragen? klik hier