BHV in uw organisatie

U wilt voldoen aan de eisen van de overheid, en u gaat een BHV-organisatie opzetten binnen uw bedrijf. Maar waar te beginnen, en wat is de beste aanpak? Wij nemen u al het regelwerk uit handen, en zorgt snel en deskundig dat de BHV-organisatie er komt te staan.

Risico-inventarisatie bedrijfshulpverlening:
Meten is weten. Daarom maken wij – als u dat wilt – een risico-inventarisatie van de BHV-situatie in uw bedrijf. We beginnen met een vragenlijst die u zelf of samen met ons invult, en daarna doet een van onze deskundigen een bedrijfsrondgang. Dit leidt tot een rapportage die kan worden gebruikt voor het bedrijfshulpverleningshandboek.

Bedrijfshulpverleningshandboek:
Wij maken een overzichtelijk en praktisch bedrijfshulpverleningshandboek op basis van de risico-inventarisatie in uw bedrijf. Het grote voordeel van onze aanpak is, dat dit handboek volledig uitgaat van de situatie op de werkvloer. U zult hier geen algemeenheden vinden, maar wel relevante informatie op maat. Het handboek bevat uiteraard een noodplan. Daarnaast wordt in het handboek o.a. vastgelegd hoeveel bedrijfshulpverleners er nodig zijn, wat in hun opleiding in ieder geval aan de orde moet komen, hoe vaak er herhalingslessen nodig zijn en over welke middelen de BHV-ers moeten kunnen beschikken.

Ook bevat het handboek de alarmerings- en ontruimingsprocedures en andere noodzakelijke informatie voor uw bedrijf. Kortom, met dit handboek heeft u de basis voor een effectieve BHV-organisatie.

Cursus bedrijfshulpverlener:
De volgende stap op weg naar de BHV-organisatie is de opleiding van medewerkers tot bedrijfshulpverlener. Wij bieden een praktijkgerichte, tweedaagse opleiding die toegankelijk is voor iedereen binnen het bedrijf die BHV-er wil worden. Iedere cursist ontvangt cursusmateriaal en doet zowel aan het einde van de eerste als de tweede dag mee aan een toets. Als die met goed gevolg wordt afgelegd, kunnen wij zorgen voor een certificaat met bewijs van deelname.

De cursus kan in het bedrijf plaatsvinden, of op een andere, door uzelf of een door ons verzorgde locatie. Onderwerpen die aan de orde komen: levensreddende handelingen, inclusief reanimatie, slagaderlijke bloedingen en shock, AED (automatische externe defibrillator), ontruiming en brandbestrijding, inclusief een oefening met blussen in de praktijk. Ook behandelt de docent de meest effectieve methodes van communicatie.

Certificaten van deelname:
Na afloop van de cursus kunnen we – indien gewenst – verklaringen van deelname verstrekken. Bovendien houdt de docent een presentielijst bij en stelt een verslag op. Deze gegevens kunt u gebruiken om aan te tonen bij bijvoorbeeld de Arbeidsinspectie dat uw bedrijf aan de BHV-eisen op het gebied van opleiding voldoet.

Cursus EHBO:
In sommige bedrijven brengen de werkzaamheden een risico met zich mee dat groter is dan bij bijvoorbeeld kantoorwerk. Dan kan het noodzakelijk zijn dat een aantal werknemers een volledige EHBO-cusus volgt. Is dat het geval, dan verzorgen wij deze opleiding in drie tot vier dagen, afhankelijk van het niveau en de grootte van de groep. Het afsluitende examen wordt afgenomen door een onafhankelijk examenbureau.

Als dit examen met goed gevolg wordt afgelegd, krijgen de deelnemers een EHBO-diploma dat twee jaar geldig is. De cursus kan in het bedrijf plaatsvinden, of op een andere, door uzelf of door ons verzorgde locatie.

Voorlichting aan het personeel:
In een bijeenkomst van ca. een uur lichten wij het personeel in over de BHV en over calamiteitenprocedures die voor hen van toepassing zijn. Indien gewenst, kunnen wij dan ook nieuwe BHV-ers werven. Het is mogelijk om meerdere bijeenkomsten op een dag te organiseren, zodat alle medewerkers de instructie bij kunnen wonen.

Evacuatieoefening:
Het is belangrijk om minimaal een keer per jaar te oefenen met de ontruiming van uw pand of locatie, voor het geval zich een calamiteit voordoet. Wij organiseren een gehele of gedeeltelijke ontruimingsoefening, eventueel met een voorbespreking waarbij ook de brandweer aanwezig kan zijn. Vanzelfsprekend volgt er na afloop een evaluatie.

Ook stellen wij een evaluatieverslag op, met daarin aanbevelingen.Tijdens een evacuatieoefening kunnen wij ook controleren of de procedures voldoen aan de eisen van de gebruiksvergunning, waarbij brandveiligheid een belangrijk punt is.

Overige diensten:
Daarnaast hebben wij een pakket aan diensten voor vrijwel alle voorkomende vragen op BHV-gebied. Ons grote netwerk van deskundigen staat daarvoor garant. Zo kunnen wij instructies opstellen voor de beste handelswijze bij een bommelding, receptiemedewerkers instrueren en medewerkers trainen in het gebruik van ademluchtmaskers. Wij schrijven bovendien artikelen over BHV voor interne publicaties en maken desgewenst brochures en instructiekaarten.

Als uw bedrijf voor een gebouw of locatie een omgevingsvergunning nodig heeft (een verklaring dat het gebouw of locatie o.a. voldoet aan de brandveiligheidseisen), adviseren wij u bij de aanvraag van het brandveiligheidsdeel bij uw gemeente.

Arbo en veiligheid


Veiligheidskundige projectbegeleiding
- (mvk/ hvk)
Certificering VCA*/ VCA**
Certificering VCU/NEN4400
OHSAS 18001
Risico- inventarisatie & evaluatie
BRZO handboek en ATEX
Veiligheidsplannen ten behoeve van:
- bouwplaatsen- beurzen- tentoon-
- stellingen – evenementen
BHV in uw organisatie
Crisisbeheersingsplannen (Gemeenten)
Calamiteitenplannen
Verhuur brandwachten

Offerte

Offerte aanvragen? klik hier