BRL 2000 - Veldwerk en milieuhygienisch bodemonderzoek

Aan veldwerk zijn eisen welke zijn vastgesteld in protocollen. Wij kunnen onderstaande onderzoeken voor U op maat verzorgen:

• Historisch onderzoek (NEN 5725)
• Verkennend bodemonderzoek (NEN 5740) 
• ARVO (Amsterdamse Richtlijn voor Verkennend Onderzoek)
• Nader bodemonderzoek (NTA 5755)
• Asbestonderzoek (NEN 5707) 
• Tank onderzoek (boot/ NEN 5740)

Kwaliteitszorg


ISO 9001
BRL 1000
> Monsterneming voor partijkeuringen
BRL 2000
> Veldwerk en milieuhygienisch
-- bodemonderzoek
BRL 6000
> Verhuur van MKB'ers.
BRL 7000 (conform CROW 132)
> Geven startwerkvergadering (kick-off)
> Opstellen/ beoordelen V&G plannen
> Verhuur dlp/kvp’ers (eventueel met PID-
-- bodemvochtmeters)
> Verhuur Deco-Units

Offerte

Offerte aanvragen? klik hier