Stellingwerff Safety Support BV ondersteunt bedrijven en instellingen op het gebied van kwaliteitszorg, arbo en veiligheid en MVO (maatschappelijk verantwoord ondernemen).

Onze specialiteit ligt bij het begeleiden van werkzaamheden in de vervuilde grond, conform CROW 132 (SIKB protocol 7000) en veligheidskundige projectbegeleiding (mvk/hvk). Het werken met toxische en gevaarlijke stoffen houdt een risico in voor de gezondheid en veiligheid van de mens. Het is daarom van groot belang dat elke betrokkene zich bewust is van de risico’s die hij of zij loopt tijdens het werk. Weten wat de risico’s zijn en weten hoe deze risico’s zijn te voorkomen (of zo veel mogelijk te beperken), zijn belangrijke gegevens voor het bepalen van de kwaliteit van de arbeidsomstandigheden. Bij twijfel werk stoppen en overleggen met leidinggevende die op zijn beurt advies aan de veiligheidskundige kan/moet vragen.

Contact met de veiligheidskundige
Tijdens het bouwproces, in het bijzonder bij grond-, bagger-, riolerings-, funderings- en bemalingswerken, kan verontreinigde grond en/of verontreinigd (grond)water vrijkomen.

Maatregelen
Voorlichting aan personen die de verontreinigde zone voor de eerste keer zullen betreden omtrent de binnen de verontreinigde zone in acht te nemen regels en maatregelen met betrekking tot persoonlijk bescherming en arbeidshygiëne;
• Markeren verontreinigde zone met lint;
• Op de locatie moeten een schaftruimte en een kleed- en wasgelegenheid aanwezig zijn;
• Te gebruiken PBM binnen de verontreinigde zone: *Overall; *Handschoenen;
-- *Veiligheidslaarzen of veiligheidsschoenen; *Ruimzichtbril (indien risico van spatten aanwezig
-- is).
• Bij risico’s van vallende voorwerpen moet ook de veiligheidshelm onderdeel vormen van
--voornoemde PBM.
• Voorkomen van aanraking van de huid met verontreinigde grond(water).

 

 

Kwaliteitszorg


ISO 9001
BRL 1000
> Monsterneming voor partijkeuringen
BRL 2000
> Veldwerk en milieuhygienisch
-- bodemonderzoek
BRL 6000
> Verhuur van MKB'ers.
BRL 7000 (conform CROW 132)
> Geven startwerkvergadering (kick-off)
> Opstellen/ beoordelen V&G plannen
> Verhuur dlp/kvp’ers (eventueel met PID-
-- bodemvochtmeters)
> Verhuur Deco-Units

Offerte

Klik op één van bovenstaande linken en u kunt een offerte-aanvraag aanvragen.