OHSAS 18001

Op basis van een al jaren toenemende vraag uit de markt, is er nu eindelijk een internationaal als certificeerbare standaard aangeschreven norm voor veiligheidsmanagement: de OHSAS 18001 (OHSAS staat voor Occupational Health and Safety Assesment Series).

De OHSAS 18001 geeft de vereisten die aanwezig moeten zijn in een goed veiligheidsmanagementsysteem. De norm is qua opzet gelijk aan de ISO 9001 (versie 1994, kwaliteitsmanagement) en ISO 14001 (milieumanagement).

OHSAS 18001 certificering wordt toegepast door organisaties die arbeidsrisico’s effectief willen beheersen. Het op te zetten systeem stelt de organisatie in staat om continu te verbeteren.

OHSAS 18001 is een norm voor arbeidsomstandigheden – beheersysteem (ABS) ten behoeve van het management. In dit ARBO Zorgsysteem legt een bedrijf vast op welke wijze men omgaat met de arbeidsomstandighedenbelangen van het bedrijf en de effecten daarvan op het management, het personeel, de directe omgeving.

OHSAS 18001 wordt gekenmerkt door:
- internationaal van aard en niet opgesteld op basis van landelijke wetgeving; conformiteit aan
--die wetgeving is wel een eis;
- voor elk soort organisatie van toepassing;
- biedt ruimte voor maatwerk: zij dient geïnterpreteerd te worden op basis van de bedrijfs-
--specifieke situatie;
- certificeerbaarheid; een volgens de OHSAS 18001 opgezet veiligheidsmanagementsysteem is
--certificeerbaar, waarmee uw inspanningen aantoonbaar worden gemaakt;
- aansluiting bij andere normen zoals ISO 9001 en ISO 14001; door goede toepassing kunt u de
--zorg voor kwaliteit, milieu en veiligheid in één systeem beheersen.

Wij helpen U graag bij uw OHSAS 18001 certificatie.

 

 

Arbo en veiligheid


Veiligheidskundige projectbegeleiding
- (mvk/ hvk)
Certificering VCA*/ VCA**
Certificering VCU/NEN4400
OHSAS 18001
Risico- inventarisatie & evaluatie
BRZO handboek en ATEX
Veiligheidsplannen ten behoeve van:
- bouwplaatsen- beurzen- tentoon-
- stellingen – evenementen
BHV in uw organisatie
Crisisbeheersingsplannen (Gemeenten)
Calamiteitenplannen
Verhuur brandwachten

Offerte

Offerte aanvragen? klik hier