Risico- inventarisatie & evaluatie

Werkgevers en werknemers zijn samen verantwoordelijk voor veilige en gezonde omstandigheden op de werkvloer. Een gezonde en veilige werkplek draagt ertoe bij dat mensen door het werk niet ziek of arbeidsongeschikt worden. De basis om de zorg voor een veilige en gezonde werkomgeving in te richten is de risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E). Een plan van aanpak met verbetermaatregelen maakt deel uit van deze RI&E.

Wij kunnen voor u efficiënt, doelmatig en praktisch Risico-inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) voor uw bedrijf uitvoeren. Voor het maken van een goede RI&E zijn vele mogelijkheden.
Wij kunnen u ondersteunen bij:

1. het opzetten en uitvoeren van een algemene RI&E
2. het opzetten en uitvoeren van aanvullende RI&E's
3. het toetsen van uw RI&E


Bij het uitvoeren van de RI&E maken we indien U dit wenst gebruik van (erkende) branche-instrumenten. De wijze van rapporteren van de RI&E stemmen we met U af. Dit kan met behulp van een branche-instrument of in uw eigen een systematiek. Bij voorkeur werken wij echter met een zelf ontwikkeld rapportage model. Dit maatwerksysteem biedt onbeperkte mogelijkheden voor het invoeren en rapporteren van bevindingen en biet direct een voorzet voor het plan van aanpak.

De Arbowet vereist dat elke organisatie met werknemers in dienst een RI&E dient te hebben. Bedrijven met minder dan 40 uur per week werknemers in dienst kunnen volstaan met het invullen van de vragenlijst van het ministerie van SZW. De RI&E is gericht op het signaleren den knelpunten op het gebied van arbeidsomstandigheden en veiligheid gezondheid en welzijn. Bij het uitvoeren van de RI&E kan rekening worden gehouden met doelstellingen als het opzetten van een managementsysteem (VCA, VCU en OHSAS).

Het uitvoeren van een RI&E bestaat bij onsuit de volgende onderdelen:
- Intake
- Verzamelen documentatie (o.a. bedrijfsgegevens, verzuimcijfers, ongevallencijfers)
- Bedrijfsbezoek (visuele rondgang, interview directie/leidinggevende/werknemer)
- Opstellen en bespreken conceptrapportage en aanzet Plan van Aanpak
- Opstellen en bespreken definitieve rapportage en aanzet Plan van Aanpak
- Eventueel nazorg in de vorm van verdiepende onderzoeken

 

Arbo en veiligheid


Veiligheidskundige projectbegeleiding
- (mvk/ hvk)
Certificering VCA*/ VCA**
Certificering VCU/NEN4400
OHSAS 18001
Risico- inventarisatie & evaluatie
BRZO handboek en ATEX
Veiligheidsplannen ten behoeve van:
- bouwplaatsen- beurzen- tentoon-
- stellingen – evenementen
BHV in uw organisatie
Crisisbeheersingsplannen (Gemeenten)
Calamiteitenplannen
Verhuur brandwachten

Offerte

Offerte aanvragen? klik hier