VCA * en VCA **

Bedrijven hebben sinds 2007 meer verantwoordelijkheden op het gebied van de arbeidsomstandigheden en worden, wanneer er een ongeval op de werkvloer plaatsvindt, eerder aansprakelijk gesteld.

Opdrachtgevers zullen steeds vaker van u verlangen dat u VCA-gecertificeerd bent. Ten behoeve van het invoeren van een VCA-systeem dient conform de VCA-richtlijn (VGM Checklist Aannemers) een handboek te worden opgesteld met daarin opgenomen procedures, werkinstructies en standaarddocumenten, welke betrekking hebben op de relevante processen in de organisatie.
Vervolgens dient een ieder in de organisatie de inhoud van dit handboek in de praktijk toe te passen, de zogenaamde implementatie ervan.

Middels een VCA-certificaat is een organisatie in staat aantoonbaar te maken dat zij werkt conform de VCA-richtlijn. Er wordt onderscheid gemaakt in twee categorieën VCA-certificaten, te weten VCA* en VCA**.

VCA* < 35 medewerkers
is gericht op de directe beheersing van de activiteiten op de werkvloer en is in principe bedoeld voor kleine organisaties (minder dan 35 medewerkers, inclusief inleenkrachten, in de totale organisatie), die niet als hoofdaannemer optreden.

VCA** > 35 medewerkers
is zowel gericht op de directe beheersing van de activiteiten op de wekvloer als op de veiligheidsstructuren binnen de organisatie en is in principe bedoeld voor organisaties met 35 of meer medewerkers, inclusief inleenkrachten, en voor kleine organisaties (zie VCA*) die optreden als hoofdaannemer.

Wij kunnen voor u alle zaken betreffende de V.C.A. zodanig regelen dat uw bedrijf geen hinder ondervindt bij het totstandkomen van de verschillende onderdelen van het V.C.A. traject.

 

 

Arbo en veiligheid


Veiligheidskundige projectbegeleiding
- (mvk/ hvk)
Certificering VCA*/ VCA**
Certificering VCU/NEN4400
OHSAS 18001
Risico- inventarisatie & evaluatie
BRZO handboek en ATEX
Veiligheidsplannen ten behoeve van:
- bouwplaatsen- beurzen- tentoon-
- stellingen – evenementen
BHV in uw organisatie
Crisisbeheersingsplannen (Gemeenten)
Calamiteitenplannen
Verhuur brandwachten

Offerte

Offerte aanvragen? klik hier