Algemene voorwaardenDe algemene voorwaarden van Stellingwerff Safety Support BV, zijn van toepassing op alle aanbiedingen en worden op verzoek toegezonden.

Onze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder ons inschrijfnummer 56850468.

U kunt hiervoor gebruik maken van het contactformulier.