WABO en omgevingsvergunningen

Op 1 januari 2009 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking getreden en is de omgevingsvergunning een feit.

De omgevingsvergunning komt in de plaats van:
De bouwvergunning, milieuvergunning, kapvergunning, monumentenvergunning en ruim 20 andere gemeentelijke en provinciale toestemmingen.

Al met al één van de meest ingrijpende ontwikkelingen voor de komende jaren in het werkveld van vergunningaanvragers (bedrijven en particulieren), vergunningverleners/handhavers (gemeenten en provincies) en hun adviseurs (bouw- en milieu-adviesbureaus, advocatuur, etc)

Wij staan u terzijde staan bij het aanpassen c.q. opstellen van al de benodigde vergunningen conform de WABO doelstelling.

 

 

MVOISO 14001
ISO 26000
WABO en omgevingsvergunningen
Het in kaart brengen van de Afvalstroom
Arbo- jaarplannen & beleidsplannen

Offerte

Offerte aanvragen? klik hier