ISO 9001

is gebaseerd op 8 verschillende kwaliteitsmanagement principes, die de basis vormen en waarop de PDCA cirkel moet worden toegepast:

• Klantgerichtheid
• Leiderschap
• Betrokkenheid van medewerkers
• Procesbenadering
• Systeembenadering van managen
• Besluitvorming op basis van feiten
• Win-win-relaties met leveranciers
• Continue verbetering

ISO certificering brengt veel minder verplichtingen met zich mee bij integratie in processen en managementsystemen. Het is zinvol op te merken dat de norm veel minder verplichtingen stelt, dan men over het algemeen denkt.
Slechts zes procedures zijn verplicht en zo ingewikkeld of wereldvreemd zijn deze niet. Met andere woorden, is het systeem u tot last en zorgt het voor veel indirecte uren, dan is er per definitie iets niet in orde.

ISO9001 is eenvoudig en overzichtelijk. Ook voor zover het voorgaande misschien moeilijk klinkt. Wij helpen u wel en u zult zien dat het heel erg meevalt. Ook de integratie met andere normen of kwaliteitsmanagementsystemen, zoals ISO14001en VCA is met de nieuwe ISO-norm heel gemakkelijk. Tenminste als u wat slimme administratieve trucjes toepast.

Anders bent u inderdaad vele uren bezig met het doorvoeren van allerlei veranderingen.
Wij kunnen U terzijde staan bij het inplementeren van diverse zorgsystemen.

 

 

Kwaliteitszorg


ISO 9001
BRL 1000
> Monsterneming voor partijkeuringen
BRL 2000
> Veldwerk en milieuhygienisch
-- bodemonderzoek
BRL 6000
> Verhuur van MKB'ers.
BRL 7000 (conform CROW 132)
> Geven startwerkvergadering (kick-off)
> Opstellen/ beoordelen V&G plannen
> Verhuur dlp/kvp’ers (eventueel met PID-
-- bodemvochtmeters)
> Verhuur Deco-Units

Offerte

Offerte aanvragen? klik hier