Stellingwerff Safety Support BV ondersteunt bedrijven en instellingen op het gebied van kwaliteitszorg, arbo en veiligheid en MVO (maatschappelijk verantwoord ondernemen).

Bij maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) neemt een bedrijf de verantwoordelijkheid voor de effecten van de bedrijfsactiviteiten op mens en milieu. Het bedrijf maakt bewuste keuzes om een balans te bereiken tussen People, Planet en Profit. Bedrijven kunnen zelfs nog een stapje verder gaan en zich richten op nieuwe marktkansen, groei en innovatie met winst voor mens, maatschappij en milieu. Nu en in de toekomst.

MVO is de standaard voor ondernemen in de 21ste eeuw
Uitgangspunten zijn hierbij:
• MVO is een integrale visie op ondernemerschap, waarbij het bedrijf waarde creëert op
- economisch (Profit), ecologisch (Planet) en sociaal (People) gebied.
• MVO is verankerd in alle bedrijfsprocessen. Bij iedere bedrijfsbeslissing wordt een afweging
- gemaakt tussen verschillende stakeholderbelangen: de belangen van betrokken personen,
- bedrijven en organisaties. MVO is maatwerk. Voor iedere onderneming zien de MVO-activiteiten
- er anders uit. Dit hangt af van bedrijfsgrootte, sector, cultuur van de onderneming en bedrijfs-
- strategie.
• MVO is een proces en geen eindbestemming. De doelen die worden nagestreefd veranderen in
- de tijd en met elke bedrijfsbeslissing. Er wordt door de onderneming gezocht naar haalbare
- stappen om de maatschappelijke verantwoordelijkheid vorm te geven.

 

 

MVO


ISO 14001
ISO 26000
WABO en omgevingsvergunningen
Het in kaart brengen van de Afvalstroom
Arbo- jaarplannen & beleidsplannenOfferte

Klik op één van bovenstaande linken en u kunt een offerte-aanvraag aanvragen.