Offerte aanvragen bij Stellingwerff Safety Support BV

Bij alle genoemde certificeringen en opleidingen kunt u op de betreffende pagina een gerichte offerte aanvragen.

Kwaliteitszorg
Kwaliteitsmanagement helpt uw organisatie te verbeteren.
ISO 9001 niet als doel, maar als middel voor continue organisatieverbetering. klik hier

Arbo en Veiligheid
Arbo en veiligheid is meer dan het opvolgen van regels. Geef een praktische invulling aan arbobeleid met onze oplossingen die in de praktijk wél werken. klik hier

MVO
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, ofwel aandacht voor people, planet and profit.
Niet alleen winst telt, maar ook effecten op milieu (ISO 14001) en mens. Door duurzaam inkopen van de overheid worden bedrijven gestimuleerd om een MVO beleid te ontwikkelen. klik hier


Indien u een offerte voor "detachering" wenst te ontvangen, verzoeken wij u onderstaand offerte formulier in te vullen. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

U kunt onderstaand offerteformulier aan ons versturen. * Verplichte velden.

 
Bedrijfsnaam *
Vestigingsadres *
Postcode *
Plaats *
Website bedrijf
Uw naam *
Uw functie *
Telefoonnummer
Mobiel nummer
E-mailadres *
Geslacht Man  Vrouw


Hoe wenst u onze
offerte
Telefonisch 
E-mail
Tijdstip telefonisch


U wilt een offerte ontvangen van: mvk / hvk
dav
dta
dlp
kvp
mkb
brandwachten
Aantal mensen
Aanvang project
Einde project
Aantal dagen per wk
Locatie project

In onderstaand kader kunt u een toelichting tot het project vermelden:

 

 

 

 

MVK
De (MVK) Middelbare Veiligheidskundige herkend de veiligheidsrisico’s en neemt de juiste maatregelen om deze te beheersen.

HVK
De (HVK) Hoger Veiligheidskundige 
functioneerd als vakbekwaam hoger veiligheidskundige. Hij bezit uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden en kan kennis ombuigen tot een waardevol advies.

DAV
Deskundig Asbestverwijderaar.
Asbest is een voorheen veel toegepaste bouwstof die een groot gevaar voor de gezondheid kan betekenen als de asbestvezels worden ingeademd.
In Nederland zijn dan ook strenge wettelijke eisen gesteld aan het verwijderen van asbest. Zo is het sinds 1993 niet meer toegestaan om asbest te verwerken dan wel te bewerken zonder te voldoen aan de wettelijke eisen.

DTA
DTA'ers werken geheel zelfstandig om uitvoering te geven aan sloopwerk-zaamheden waarbij mogelijk ook astbesthoudend materiaal moet worden verwijderd en geeft leiding aan uw medewerkers.

DLP
Werken met of in verontreinigde (water)bodem dan moet volgens de huidige regels een Deskundig Leidinggevende Projecten (DLP) continue bij de werkzaamheden aanwezig zijn.

KVP
Onze DLPérs zijn tevens inzetbaar als KVP'er (Kwaliteits Verantwoordelijk Persoon) omdat zij door certificerende instanties positief zijn geaudit op bodemsaneringsprojecten.

MKB
De milieukundig begeleider zorgt er in het kort voor dat er niet te veel gesaneerd wordt (beperking kosten), maar ook niet te weinig zodat de bodemverontreiniging wel in voldoende mate wordt opgeruimd.

Brandwachten
Brandwachten hebben als hoofdtaak om iedere vorm van brandgevaar te minimaliseren. De brandwacht wordt ingezet op objecten waar speciale eisen gesteld worden omtrent kennis van brandpreventie en brandbestrijding, gevaarlijke stoffen, ontploffingsgevaar, etc.